Impresszum

Az oldal üzemeltetője: Zemplén-Tűzkerék Kft. (Webdesign Labor)

Adószám: 11588975-2-05

Székhely: 3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza út 24.

Levelezési cím: 3950 Sárospatak, Gárdonyi Géza út 24.

Tel.: +36 47 312-748

Email: info@webdesignlabor.hu

Tárhely szolgáltató: Evolutionet Kft.

Szerzői jogok

Miután a webdesignlabor.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a webdesignlabor.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A webdesignlabor.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Tilos a webdesignlabor.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webdesignlabor.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

A webdesignlabor.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.